Srpski IT za Evropu

Ministarka za telekomunikacije Srbije Jasna Matić pozvala je srpske informatičke kompanije da konkurišu za sredstva evropskih fondova za podršku informaciono-komunikacionim tehnologijama

Ona je na info danu o tom programu u Privrednoj komori Srbije u Beogradu izjavila da je ukupan budžet programa za pet godina 750 miona evra i da se odnosi na mala i srednja preduzeća, ali da mogu konkurisati i naučne ustanove, instituti i fakulteti.

“Projekti podrazumevaju da se srpska preduzeća i institucije javljaju u konzorcijumima sa evropskim firmama”, navela je Matićeva i rekla da je potrebno između četiri i sedam preduzeća u konzorcijumu.

Kako je navela, EU to finansira bespovratnim sredstvima u iznosu od 80 odsto, što znači da srpske firme najskuplji deo svojih aktivnosti mogu na ovaj način da finansiraju.

“U ovoj godini kada je prisutna kriza, to za firme u IT sektoru puno znači, jer mogu da zadrže zaposlene i održe visok kvalitet poslovanja, razviju nove proizvode, a da im troškove pokrije neko drugi”, rekla je Jasna Matić.

Ona je rekla da očekuje da IT sektor bude lider i u ovoj oblasti i da ostvari saradnju u okviru evropskih projekata, kao što je bio slučaj sa naučnim projektima, kada su institucije i fakulteti u oblasti IT bili među najuspešnijima.

Kako je rekla, rok za konkurisanje trajaće do juna, a Ministarstvo telekomunikacija je koordinator i obaveštavaće preduzeća o procedurama prijavljivanja i radiće na povezivanju srpskih zainteresovanih preduzeća sa preduzećima iz Evrope.

Okvirni program za konkurentnost i inovativnost Evropske unije (CIP) se sastoji od tri posebna programa, a Program za podršku sprovođenja zakona i strategija u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija je jedan od njih.

http://www.biznisnovine.com

This entry was posted in Informacione tehnologije. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.