Category Archives: Radovi

Javne finansije: Budžet

Pojam i suština budžeta Svaka država ima svoje izdatke, kao i prihode koji trebaju pokriti te izdatke. U tom smislu govorimo o budžetu jedne države. Budžet (eng., fr. budget, tal. bolgia, l. bulga kožna kesa, novčanik) je po nekoj opštoj definiciji … Continue reading

Posted in Ekonomija i finansije, Radovi | Tagged , | 1 Comment

Obdarenost dece – prvi deo

POJAM OBDARENOSTI Nosioci ljudskog napretka, kako čovecanstva u celini tako i svake zemlje posebno, su ljudi stvaraoci, inovatori, naučnici. To je jedan manji deo ljudi, stoti deo opšte populacije, koji nosi najveći deo humanog napretka. Pogotovo, u ovo doba progresivne … Continue reading

Posted in Radovi | Tagged , , | 1 Comment

Informatička era

Razvoj novih tehnologija najviše se odvija kroz razvoj informatičke tehnologije. Mogli bi smo reći da se celokupan tehnološki razvoj prožima sa razvojem informatičkih tehnologija, jer skoro sve što se sada pravi koristi informatičku tehnologiju za svoj razvoj i izradu, a … Continue reading

Posted in Ekonomija i finansije, Internet, Radovi | Tagged , , | 1 Comment

Elektronsko poslovanje, e-trgovina

Savremeno društvo odlikuje sinergija mnogih, naizgled različitih oblasti ljudskog interesovanja. Teško je povući jasnu granicu izmedju, recimo, klasičnih telefona, mobilnih telefona, mobilnih računara, televizora… Savremena nauka intenzivno koristi savremena dostignuća u svakodnevnoj ljudskoj upotrebi. Mogli bi smo reći da se … Continue reading

Posted in Ekonomija i finansije, Internet, Radovi | Tagged , | 2 Comments

VEB PORTAL

Clanak koji sam objavio na vikipediji Veb portal (web portal) je mesto na internetu koga čini više različitih informacionih celina ili aplikacija. Za razliku od specijalizovanih, tematski jednostavnih sajtova, veb portali pružaju posetiocima mnoštvo korisnih informacija iz različitih izvora. Veb … Continue reading

Posted in Hosting, Informacione tehnologije, Internet, Radovi | Tagged , , | Leave a comment

Telefoniranje (poslovne komunikacije)

07.07.2008. Aleksandar Gvozden Uvođenje telefonskih linija u masovnu upotrebu početkom 20. veka pre svega u Americi, a u ostatku sveta intenzivno u drugoj polovini veka doprinelo je drugačijoj vrsti komunikacije među ljudima, pa i u poslovnom svetu. Poslovi su se … Continue reading

Posted in Radovi | Tagged , | 1 Comment