Tag Archives: js

JS simple autocomplete – najprostiji način

AJAX autocomplete formiran pomoću HTML5 datalist taga

Posted in Informacione tehnologije, Softver | Tagged , , | 2 Comments

JS validacija, jednostavan način

Postoje 2 načina za validaciju formi na osnovu mesta izvršenja validacije. Jedna je obavezna server-side validacija (php, asp, java), a druga je na klijentskoj strani i za to se uglavnom koristi Java Script. Kažem uglavnom, jer moderni browser-i imaju ugrađene validatore.

Posted in Informacione tehnologije, Softver | Tagged , | 4 Comments

JavaScript Module Pattern

Smanjivanje broja globalnih promenljivih i njihovo premeštanje u lokalne (privatne) promenljive donosi više reda u svim jezicima, pa tako i u JavaScript kodu. Ako znamo da se na stranicama često nalazi više različitih skripti ovakvo označavanje ima više smisla.

Posted in Drugi pišu, Hosting, Internet, Softver | Tagged | Leave a comment

Create Microsoft Office Minibar with jQuery and CSS3

Vredi probati, interesantno je za neke aplikacije: Izvor: http://www.jankoatwarpspeed.com/post/2010/05/23/microsoft-office-minibar-jQuery-CSS3.aspx

Posted in Drugi pišu, Informacione tehnologije, Softver | Tagged , , , , | Leave a comment