Primanja budžeta manja prema 2008.

Izvor: Tanjug

Ukupna primanja budžeta Srbije u 2009. godini iznosila su 619,4 milijarde dinara, što je za 4,8 milijardi, odnosno deset odsto realno manje nego u 2008. godini.

Ukupno ostvarena primanja budžeta u 2009. su za 4,4 milijarde dinara veća od primanja koja su planirana decembarskim rebalansom, i to u najvećoj meri kao rezultat većih prihoda od akciza, koji su za 2,4 milijarde viši od planiranih.

U toku 2009. godine ukupni izdaci budžeta iznosili su 713,2 milijarde dinara, odnosno bili su za tri odsto realno niži nego u 2008. godini, navedeno je u novom broju “Makroekonomskih analiza i trendova” (MAT) Privredne komore Srbije i Ekonomskog instituta.

Najveće povećanje zabeležili su transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, i to u iznosu od 83,4 milijarde dinara ili za 33,3 odsto realno. Međutim, kapitalni izdaci beleže dramatičan pad u odnosu na 2008. godinu, i to po realnoj stopi od 53 odsto, navedeno je u MAT-u.

Decembarskim rebalansom predviđeni su izdaci budžeta od 719,8 milijardi, tako da taj plan nije prekoračen.

Primanja budžeta su u decembru 2009. bila za 5,9 milijardi dinara veća nego u prethodnom mesecu i iznosila su 62,4 milijarde dinara. Visoki prihodi u decembru su očekivani s obzirom na sezonski uticaj kraja godine na tu stavku.

Poreski prihodi su bili na nivou od 55 milijardi dinara, što je za 2,5 milijardi više nego u novembru, a neporeski prihodi su viši za 3,3 milijarde i iznose 7,4 milijarde. U odnosu na decembar prethodne godine primanja budžeta su realno manja za oko 13 odsto, tačnije za 2,5 milijarde dinara.

Najveće apsolutno smanjenje pokazuju prihodi od poreza na dodatu vrednost, koji su manji za 1,6 milijardi dinara, odnosno za 14,8 odsto realno, kao i prihodi od carina, i to u iznosu od 1,3 milijarde dinara. Prihodi od akciza su, u odnosu na decembar prošle godine, porasli za 2,5 milijardi i u decembru su iznosili 14,8 milijardi dinara.

Izdaci budžeta su u decembru iznosili 76,3 milijarde dinara i bili viši od novembarskih, u najvećoj meri zbog većih kapitalnih izdataka, tačnije izdataka za NIP, pošto je kraj godine bio rok za isplatu projekata iz NIP-a, planiranih za 2009. godinu.

U odnosu na decembar prethodne godine, budžetski izdaci su niži za 15,5 odsto realno, odnosno za 5,5 milijardi dinara. Najprimetnije je smanjenje subvencija, i to za čak 80 odsto realno, odnosno za 7,1 milijardu, dok je najveće povećanje kod transfera organizacijama obaveznog socijlanog osiguranja, i to u iznosu od 6,1 milijardu dinara, odnosno za 19 odsto realno.

This entry was posted in Ekonomija i finansije and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.