Tag Archives: pristup

Sredstva za pretpristupnu pomoć EU

Evropska unija nastoji da se proširi na sve zamlje evropskog kontinenta. Bilo koja zemlja koja zadovoljava uslove za proširenje može da podnese prijavu. Zemlja koja želi da pristupi Uniji podnosi zahtev za članstvo u Savetu koje traži od Komisije da … Continue reading

Posted in Ekonomija i finansije | Tagged , , , | Leave a comment