Šta sa akcijama? Saveti…

Ovih dana nas intenzivno savetuju da akcije ne treba prodavati. Da li je ovaj savet na mestu?

U normalnim okolnostima, da smo dobili, recimo najmanje 250€ to bi bilo u redu. Međutim 2500 dinara je, u neku ruku, smešno. Prodaja takih akcija na berzi bi više koštala, kada se saberu usluge posrednika u procesu.

Ono što se može očekivati u nerednom periodu jeste da vrednost tih akcija blago padne. To se može objasniti na više načina – usklađivanje sa kursom, a moguće su i korekcije vrednosti preduzeća zbog brljotina prethodnog rukovodstva (ko zna šte ću tu još izaći na videlo).

Elem, sigurno će doći do podizanja vrednosti ovih akcija, ali to neće biti barem za 6 meseci. Nakon toga niko neće moći da predvidi precizan rast, ali na globalnom tržištu dolazi do uvećanja vrednosti kompanija u energetici, tako da i NIS ima svoju šansu.

Ono što se nas tiče jeste da koliko god naraste vrednosti ovih akcija opet se to svodi na neku simboliku. Retko ko ima novaca da otkupi akcije od komšija i prijatelja pa da mu ovo nešto znači. Imajući ovo u vidu postavlja se pitanje zašto nas ministri i njihovi sekretari savetuju da ne prodajemo akcije. To je dilema, ali ko će uostalom i razumeti naše političare…

Ministar ekonomije Mlađan Dinkić napomenuo je da će na šalterima pošta građani moći da podignu potvrde o posedovanju pet akcija NIS-a. On je preporučio je građanima koji će dobiti besplatne akcije Naftne industrije Srbije (NIS) da sačekaju njihovo uključenje na berzu, jer će tada moći da ih prodaju po najpovoljnijim uslovima.

On je ponovio da je trenutna cena pojedinačne akcije NIS-a od 500 dinara rezultat direktne prodaje ove kompanije Gaspromnjeftu. On je rekao da će kada NIS plasira akcije na berzu, njihova vrednost biti veća i dodao da će razočarenje malom vrednošću biti otklonjeno podelom akcija Telekoma koje bi građani trebalo da dobiju do kraja godine.

Iako priznaju da nominalna vrednost NIS-ovih akcija od po 500 dinara nije velika, u Ministarstvu ekonomije preporučuju oprez prilikom razmatranja opcija.

“Neka vrsta apela je sigurno da bi bilo bolje da se sačeka trgovanje na berzi kako bi se znalo šta je tržišna vrednost. Ovako, ako nemate berzu, a neko krene da nudi 500, 600 ili 1000 dinara, vi ne znate da li ste ih prodali po dobroj ceni zato što sutra može da bude hiljadu i po ili dve a može da bude i mnogo niže. Tako da je na svakom građaninu da odluči šta će da čini”, kaže Majstorović.

Nenad Gujaničić, glavni broker brokerske kuće Sinteza, smatra da je veoma važno da što manji broj akcionara proda akcije vanberzanskim putem, jer je „u slučaju masovnog akcionarstva jedino trgovanje preko berze transparentno i jedino je na taj način moguće obezbediti fer cenu, sučeljavanjem ponude i tražnje svih učesnika na tržištu“. Prema njegovim rečima, trošak vanberzanske trgovine akcijama NIS-a bi mogao biti jednak očekivanom prihodu, što snažno destimuliše taj vid prodaje, ali je moguće da će biti učesnika koji će na ovakav način hteti da prodaju akcije, što kako naglašava naš sagovornik, stvara mogućnost raznih zloupotreba, pre svega po pitanju cene akcija i cene usluge za taj posao.

This entry was posted in Ekonomija i finansije, Reakcije and tagged , , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to Šta sa akcijama? Saveti…

  1. Pingback: Aleksandar Gvozden Info » Akcija NIS-a na Berzi kreće od 200 dinara

  2. Pingback: Aleksandar Gvozden Info » Akcije NIS-a u оčekivanom padu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.