Akcije NIS-a u оčekivanom padu

Ko poznaje tržište mogao je i očekivati ovakvo kretanje cena akcija NIS-a.

Blagi rast u početku usledio je zbog velikog interesovanja za trgovinu ovim akcijama. Međutim, posle te “lažne” tendencije rasta usledio je pad vrednost.

O tome sam već pisao ovde: http://www.gvozden.info/sta-sa-akcijama-saveti/

Dakle, za očekivanje je da će akcije i dalje padati. Pitanje je u kolikoj meri, a na to će sigurno uticati dalje obelodanjivanje poslovnih rezultata ove naftne kompanije.

Sigurno je da će doći i do rasta, i do priličnog rasta (za očekivanje je da dospe i na 2000 dinara u šestomesečnom periodu), jer se radi o energetskoj kompaniji. Pitanje je samo kada će akcije NIS-a dotaći dno i od tada očekijemo samo rast ovih akcija.

Akcije NIS-a, s druge strane prate i opšti indeks na berzi, koja baš i nije nešto eksploatisana. U ukupnom prometu Akcije NIS-a jesu primamljive, ali prilično zaostaju u odnosu na Top-Trade akcije.

I ponovo, da se osvrnem, 5 akcija je suviše malo da bi seova materija ticala velikog broja stanovnika. Ukoliko imate novac čekajte da akcija padne (sigurno je da to neće biti manje od 200 din) na nekih 250 din, kupite najmanje 100-tinak akcija i uživajte u igrama na berzi (teško ćete se i tada obogatiti).

Možda neko ima u šteku? Samo treba čekati pravi trenutak…

This entry was posted in Ekonomija i finansije and tagged , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Akcije NIS-a u оčekivanom padu

  1. Pingback: Aleksandar Gvozden Info » Očekivanje rasta akcija NIS-a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.