Tag Archives: domoni

Karakondžule

Karakondžule je naziv za noćne demone u narodnom verovanju u Bugarskoj, Makedoniji i južnoj Srbiji. Karakondžule su isključivo ženski demoni sa likom starice sa velikim noktima i gvozdenim zubima i (veoma često) sa rogovima. Karakondžule se pojavljuju u nekrštene dane … Continue reading

Posted in Istraživanja | Tagged , , | 1 Comment