Eunet – Think smart, start grid – Nova generacija virtuelizacije

Prezentacija „Think Smart – Start Grid” kojom je kompanija EUnet predstavila svoj Grid Hosting Servis zasnovan na AppLogic softverskim rešenjima, odžana je u sredu 23. septembra u prostorijama EUnet College-a, u Zmaj Jovinoj ulici.

Ovaj jedinstvenim servis na evropskom tržištu imali su prilike da upoznaju brojni prisutni Web Developer-i i Project Manager-i, koji se bave izradom i razvojem web aplikacija, u medijskim kućama. Okupljenim inženjerima je na praktičnom primeru prikazano rešenje implementirano za Radio Televiziju Srbije, zasnovano na Grid platformi.

Na skupu su predstavljena dva tipa Grid Hosting rešenja: Virtuelni Grid Serveri i Virtuelni Data Centri. Moć, fleksibilnost i efikasnost Grid Hosting platforme prezentovao je EUnetov sistem inženjer Andrea Prunić.

Jelena Opačić, rukovodilac Hosting-a ovom prilikom je izjavila: “Za razvoj uspešnog poslovanja sa web servisima najvažniji su sigurnost i fleksibilnost sistema, kao i racionalno upravljanje troškovima. Grid hosting omogućava fleksiblnu infrastrukturu koja je prilagođena brzom razvoju svakog pojedinačnog klijenta i složenih web aplikacija.”

“Grid Hosting predstavlja sledeću generaciju hosting servisa koja je nastala kao rezultat cloud computing revolucije, predvođene od strane velikih kompanija kao sto su 3Tera, Google, IBM, Amazon i Microsoft. U pitanju je model zasnovan na 3Tera AppLogic tehnologiji koja omogućava da se korišćenjem mreže servera (nodova) kreira jaka hardverska platforma koja dozvoljava fleksibilno upravljanje virtuelnim resursima. Ovaj koncept omogućava da se pojedinačnom korisniku dodeli željena količina memorije i procesorskog vremena, kao i prostora na disku, u zavisnosti od trenutnih potreba korisnika. Na taj način se vrši fina granulacija i korisniku se garantuje određeni nivo resursa koje plaća. Naše rešenje se pokazalo i kao vrlo pogodno za testiranje i razvoj kompleksnijih sofverskih rešenja i web aplikacija koje očekuju veliku posećenost.”-izjavio je Andrea Prunić, sistem inženjer kompanije EUnet.

This entry was posted in Hardver (oprema), Hosting, Informacione tehnologije, Internet, Virtualizacija and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.