Obračun kontrolnog broja po modelu 97

Opština   PIB  JMBG ostalo
Broj (PIB)  
Slovo  

Obračunska sekvenca:

Kontrolni broj:

Poziv na broj [ 97 ]

 

 

kalkulator za obračun zatezne kamate za uplatu javnih prihoda